Αντιδιαβητικό φάρμακο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας, σύμφωνα με Ελληνίδα ενδοκρινολόγο της Αυστραλίας