Μετά την πανδημία κορωνοϊού, ακολουθεί «πανδημία» καρκίνων;