Η Αυστραλία κινδυνεύει να ξεμείνει από οικογενειακούς ιατρούς