Η άνοια είναι η δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου στην Αυστραλία